Business Intelligence

Er is een grote kloof tussen gegevens en inzicht. Bedrijven worden overstelpt met gegevens, waarbij het een uitdaging is om die gegevens om te zetten in bruikbare informatie. Zo kunt u de juiste beslissingen nemen.

Wij laten u profiteren van uw bedrijfskennis

Contacteer ons met uw Business Intelligence project. Samen zetten we data om in kennis en zorgen we ervoor dat uw beslissingen de concurrentie voor blijft.

Wat is business intelligence?

Business Intelligence (BI) vindt manieren om in de hele organisatie te kunnen profiteren van de aanwezige bedrijfsinformatie. Een BI-systeem automatiseert de dataverzameling en integreert data uit alle bedrijfssystemen en -takken. Zo creëert het effectieve informatie, bedrijfskennis en strategisch inzicht.

Waarom is business intelligence belangrijk?

De moderne BI-uitdaging is om data op een kostenefficiënte manier samen te brengen en te integreren, zodat er effectieve bedrijfskennis ontstaat. Goede BI laat u toe om geïnformeerd acties te ondernemen die de bedrijfsresultaten verbeteren. Tegelijk geeft het alle bedrijfsmedewerkers toegang tot betere data, zodat ze beter kunnen werken. Zo wordt uw organisatie slimmer, sneller en kostenefficiënter.

Waarom kiezen voor de business intelligence van Syntens Solutions?

Syntens Solutions helpt u om de kennisschat die in uw organisatie begraven ligt te benutten. Wij integreren rapportage, analyse en informatiespreiding met de tools die uw medewerkers dagelijks gebruiken. We bieden specifieke expertise en oplossingen voor banken, gezondheidszorg, verzekeringen, productie, detailhandel en telecommunicatie. We zorgen voor een aanpak op maat en bieden u een volledig, geïntegreerd beeld van uw algemene bedrijfsgezondheid.

lockers in wachtruimte